Hotline: 0934 935 565

Chất lượng: Sổ carô với định lượng giấy dầy, dòng kẻ rõ ràng giúp thuận tiện khi sử dụng ghi chép

Quy cách: 21 x 33 cm mỏng

Đóng gói: 10 cuốn/lốc

KHÁCH HÀNG

TOP