Hotline: 0934 935 565

Chất lượng: Giấy dày, dễ xé rời khỏi cuốn

Định lượng: 70 gsm

Đóng gói: 10 cuốn/lốc

KHÁCH HÀNG

TOP