Hotline: 0934 935 565

Chất lượng: Bút chì có tẩy, ruột than chì đậm đều, thân chì hình lục giác giúp giảm trơn tuột khi cầm

Đóng gói: 10 cây/hộp

KHÁCH HÀNG

TOP